Caint is Comhrá 5- portfolio

Caint is Comhrá 5- portfolio

  • Model
  • 30485
  • EAN
  • 9780714430485

Description:

Tá Portfóilió ag dul le Caint is Comhrá 5. Treisíonn an Portfóilió an tuiscint, an foclóir, an staidéar ar fhocail/fónaic, an ghramadach agus an litriú atá déanta sa Phríomhthéacsleabhar.

  • Clúdaíonn an Portfóilió na seánraí scríbhneoireachta uile. Is gné ar leith é sin.
  • Tá na seánraí scríbhneoireachta ar fad múnlaithe sa chaoi is gur féidir iad a úsáid ar an gclár bán idirghníomhach.
  • Taispeánann an Portfóilió taifead soiléir d’obair an pháiste i rith na bliana.

Tá leabhrán do Mheasúnú ar Phróifíl Aonair ar fáil freisin chun taifead a choinneáil ar dhul chun cinn an pháiste.
I nótaí an mhúinteora a théann le Caint is Comhrá 5tá scéim chuimsitheach seachtain ar sheachtain, mí ar mhí, ina dtugtar cuntas ar na gnéithe ar fad atá mhthéacsleabhar agus sa Phortfóilió.”

Reviews
 Currently out of Stock
Your price: 6.30
Notify me when in stock